Ambulante begeleiding

Bij ambulante begeleiding krijg je één of meerdere uren per week begeleiding bij jou thuis of op school. Ons einddoel is duidelijk: jou het vertrouwen geven in je eigen kunnen en je zelfvertrouwen vergroten. Zodat je zelfredzaam wordt en verder kunt.

Vergoeding

De begeleiding kan vergoed worden door de gemeente. Dit kan via een PGB of een ZIN indicatie. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met mij of jouw gemeente.

 De begeleiding wordt ook particulier aangeboden. Wil je meer informatie? Neem dan contact met mij op.

Hoe gaat het in zijn werk

De begeleiding richt zich altijd op datgene waar jij of je kind tegenaan loopt. Samen met mij, je vaste begeleider, maak je je eigen plan van aanpak. Je bespreekt welke problemen ervaren worden en er worden doelen opgesteld waaraan we gaan werken. We kijken samen naar wat goed gaat en wat beter kan. Afhankelijk daarvan richt de begeleiding zich op één of meer levensgebieden zoals school, werk, vrienden, familie, vrije tijd, verliefdheid, seksualiteit etc.

Tijdens de begeleiding krijg je meer inzicht in jezelf en worden waar nodig verschillende vaardigheden geoefend en verder eigen gemaakt. Je leert vervolgens hoe je deze vaardigheden kan toepassen in het dagelijks leven.